Vilkår for bruk

Ved å bruke nettstedet casinomedvipps-no.top, godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten varsel. Ved å bruke nettstedet etter slike endringer, godtar du de reviderte vilkårene og betingelsene.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er kun for generell informasjon. Vi garanterer ikke for riktigheten, påliteligheten og fullstendigheten av informasjonen. Enhver handling du utfører basert på informasjonen på dette nettstedet, er på egen risiko.

Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skade direkte eller indirekte forbundet med bruken av dette nettstedet. Dette inkluderer tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsmuligheter eller annen form for økonomisk tap.

Lenker til tredjepartsnettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke drives av oss. Vi har ingen kontroll over innholdet og naturen til disse nettstedene, og vi tar ikke noe ansvar for innholdet på disse nettstedene.

Gjennom nettstedet vårt kan du gå videre til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Vi har ingen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten av disse nettstedene. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjenning av synspunktene som uttrykkes på disse nettstedene.

  • Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader eller tap som oppstår som følge av bruk av eller tillit til informasjon, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom slike nettsteder.
  • Vi anbefaler deg å lese vilkårene og betingelsene samt personvernerklæringene til tredjepartsnettsteder som du besøker.

Opphavsrett og varemerker

Nettstedet vårt og alt innhold som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer, bilder, lydklipp, videoer, data, informasjon og programvare, er vår eiendom og er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Ingen deler av nettstedet kan kopieres, reproduseres, distribueres, modifiseres eller selges uten vår uttrykkelige skriftlige samtykke.

  • Alle varemerker, servicemerker og logoer som vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere. Du får ikke bruke, kopiere, reprodusere, distribuere eller vise noen av disse varemerkene uten skriftlig tillatelse fra eierne.

Enhver uautorisert bruk av nettstedet eller dets innhold kan bryte opphavsrettslige lover, varemerkelover, personvernlover og andre lover og forskrifter.